Välkommen till Inlandsbanans hemstation! Här finns samlat en hel del fakta kring banan. Resan kan börja! Klicka i vänsterkolumnen för att gå vidare.

Vald till "Cool Site" av Yahoo! Sverige!

Roliga sidan
Tack!

Denna sida tillhör Lennart Eriksson
All möjlig info om banan, och särskilt äldre foton mottas mycket tacksamt. Hör av Dig!
OBS att detta är en inofficiell sida. Inlandsbanan AB:s sida hittar Du här.
Sidan har tillverkats med hjälp av PageSpinner för MacOS.
Sidan publicerades första gången 1998-03-20.
Om inte annat anges är upphovsmannen till bilder, ljud och text Lennart Eriksson.
Om någon anser att övriga bilder, ljud och text inte får publiceras här, ombeds denne att omedelbart meddela mig detta på ovan angivna epostadress.